Zespół zarządzający firmą Goodplant posiada kompetencje biznesowe i zarządcze na poziomie eksperckim:

  • Znajomość różnych obszarów biznesowych.

  • Umiejętności budowania zespołów, w tym międzynarodowych.

  • Wysokie umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne.

  • Współpraca oparta na wzajemnym szacunku.

  • Skupienie się na rozwiązaniu problemów.

  • Otwartość na nowe idee i inne zdanie.

  • Etyka w biznesie.

Facebook