Zespół zarządzający firmą Goodplant posiada kompetencje biznesowe i zarządcze na poziomie eksperckim:

  • Znajomość różnych obszarów biznesowych.
  • Umiejętności budowania zespołów, w tym międzynarodowych.
  • Wysokie umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne.
  • Współpraca oparta na wzajemnym szacunku.
  • Skupienie się na rozwiązaniu problemów.
  • Otwartość na nowe idee i inne zdanie.
  • Etyka w biznesie.