Small scale but modern producer of high quality Extra virgin olive oil.

Od dawnych czasów, do leczenia różnych dolegliwości oraz schorzeń, używano wszelkiego rodzaju olejków, wywarów, naparów czy wyciągów pochodzenia roślinnego. Do rozpuszczania roślin stosowano rozpuszczalniki cieczowe czyli wodę lub alkohol.

Wraz z rozwojem metod badawczych i pomiarowych, opracowano innowacyjną metodę ekstrakcji cennych związków roślinnych. Najnowsze metody oparte są na ekstrakcji z wykorzystaniem rozpuszczalników nieszkodliwych dla człowieka oraz środowiska naturalnego.

Do takich rozpuszczalników należy dwutlenek węgla.

Ekstrakcja w warunkach nadkrytycznych z użyciem dwutlenku węgla zachodzi w niskich temperaturach (ok. 30°C), gdzie  czynnikiem rozpuszczającym jest skompresowany pod wysokim ciśnieniem dwutlenek węgla, co znacznie ułatwia penetrowanie ekstrahowanego materiału.

Ekstrakty uzyskane tą metodą nie zawierają żadnej chemii nieorganicznej i zachowują nawet więcej naturalnych składników aktywnych niż liofilizaty.

Stosunkowo niska temperatura procesu nie degraduje żadnych składników aktywnych rośliny. Dzięki temu ich jakość zdrowotna pozostaje zachowana.

Wyciągi roślinne otrzymane tą metodą są idealnie czyste mikrobiologicznie, gdyż CO2 po całym procesie ulatnia się bez śladu.

 

Cały proces przebiega bez dostępu powietrza – otrzymywany produkt nie ma szans ulegać jakimkolwiek przemianom oksydacyjnym.

Tak obecnie coraz częściej pozyskuje się najcenniejsze oleje wielonienasycone, flawonoidy, antocyjany, czy np. barwniki stosowane w farmakologii.

Silnym atutem dwutlenku węgla przy ekstrakcji roślin oleistych jest selektywność.

Daje on możliwość wyizolowania z roślin substancji bioaktywnych, z jednoczesnym odseparowaniem zanieczyszczeń, w tym metali ciężkich.

 

Facebook