Small scale but modern producer of high quality Extra virgin olive oil.

Od dawnych czasów, do leczenia różnych dolegliwości oraz schorzeń, używano wszelkiego rodzaju olejków, wywarów, naparów czy wyciągów pochodzenia roślinnego. Do rozpuszczania roślin stosowano rozpuszczalniki cieczowe czyli wodę lub alkohol.

Wraz z rozwojem metod badawczych i pomiarowych, opracowano innowacyjną metodę ekstrakcji cennych związków roślinnych. Najnowsze metody oparte są na ekstrakcji z wykorzystaniem rozpuszczalników nieszkodliwych dla człowieka oraz środowiska naturalnego.

Olejki uzyskane tą metodą nie zawierają żadnej chemii nieorganicznej i zachowują nawet więcej naturalnych składników aktywnych niż liofilizaty.

Stosunkowo niska temperatura procesu nie degraduje żadnych składników aktywnych rośliny. Dzięki temu ich jakość  pozostaje zachowana.

Facebook